Vad vi gör

Vår verksamhet i dag

  • Bergtäkter

– Östervallskogs Allteknik arbetar idag i ett flertal olika bergtäkter

  • Sprängningsarbeten

– Vi utför stora och små sprängningsarbeten för både företag och privatpersoner

  • Grusleveranser

– Vi levererar grus från egen grusproduktion med en mängd olika grussorter i sortimentet

  • Markarbete

– Allt från villatomter till industrimark

– Vi utför husgrunder, dikning, dränering, stora och små vägbyggen, även tomtplanering med grävmaskiner i olika storlekar, allt efter behov

  • Transporter

–  Maskintransporter i olika storlekar

–  Flakväxlare

–  Trailer

  • Snöröjning och halkbekämpning

– Snöröjning av både vägar och större industrimark