Produkter

 

Bergmaterial

 

sand018a sand0150a
0-18 Väggrus
0-35 Bärlager, förstärkning av grusvägar
0-90 Bottenlager vid vägbygge och till husbygge
0-150 Förstärkningslager vid vägbygge
 sand1625a  sand08a
8-16 Dränering, Betongtillverkning, garage  och gårdsplaner
16-25 Dränering, Betongtillverkning, garage  och gårdsplaner
 0-8 Sand, Filter, fint för sandlådan

Vi har även följande sorter på lager

2-4 Makadam
4-8 Makadam
16-35 Makadam
16-40 Makadam

0-8 Stenmjöl

0-4 Sand
2-4 Sand
2-8 Sand

4-8 Natur
8-16 Natur