Om oss

Östervallskogs Allteknik AB grundades år 2000 och ägs av Hans Thorängen. Huvudkontoret ligger i den vackra bygden Östervallskog i västra Värmland.
Verksamheten startade i bergtäkter med bergsprängning för grusproduktion, då med en borrigg och en grävmaskin med hammare. Företaget har utvecklats till att nu omfatta ett flertal borriggar, grävmaskiner, lastbilar och övriga maskiner och vi är nu ett 10 tal anställda samt ett antal underentreprenörer.

Det har under åren tillkommit nya verksamheter med bergsprängning och anläggningsarbete både för privatpersoner och företag.
Sprängning i bergtäkter har ökat så att vi idag är verksamma i hela Mellansverige. Vi har idag även grusproduktion från egen bergtäkt i Östervallskog.

I september 2011 blev företaget certifierat som Auktoriserad Bergsprängarfirma. Detta innebär att vi lägger stor vikt på kvalité och miljöarbetet samt arbetsmiljön för våra anställda och vårt sätt att arbeta blir kontrollerat av en extern revisor.

maskin-(19)

Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Östervallskogs Allteknik AB ska vara ett företag som hela tiden arbetar med förbättringar för att för att nå rätt kvalité och på bästa möjliga sätt tillmötesgå kundernas önskemål och förväntningar.

Verksamheten ska bedrivas på ett säkert sätt utifrån gällande lagar och regler och de krav som ställs på ett Auktoriserat Bergsprängarföretag.  Medarbetarna ska ha social kompetens och god kunskap om de tjänster vi utför. Kontinuerlig information och kompetensutveckling av medarbetare samt ett samarbete med kunder, leverantörer och branschförening (BEF) ska föra kvalitetsarbetet framåt.

En god kvalité är samtliga medarbetares gemensamma ansvar.

Miljöpolicy

Östervallskogs Allteknik AB ska arbeta för att i möjligaste mån minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. För detta krävs kunskap och engagemang.

Vi ska följa gällande lagar och förordningar, och genom kontinuerlig utbildning och information öka kunskapen hos samtliga medarbetare för att föra miljöarbetet framåt. För detta ska vi även ha en aktiv kommunikation med kunder, leverantörer och branschorganisation.

Största möjliga hänsyn till miljön ska tas i val av metoder, material, tjänster och transporter. Vi ska sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Samtliga medarbetare har ansvar för miljöarbetet.