Om Östervallskogs Allteknik AB
Verksamma sedan år 2000

Auktoriserad Bergsprängarfirma sedan 2011.

Om Östervallskogs Allteknik AB

Östervallskogs Allteknik grundades år 2000 av Hans Thorängen med huvudinriktning på sprängning i bergtäkter. 2020 Köptes bolaget av Grusmaterial i Värmland AB (GIVAB) som bedriver grus- och bergtäktsverksamhet i västra Värmland.

Idag har företaget fyra arbetsområden:

  • Bergtäkter
  • Markentreprenader
  • Bergentreprenader
  • Transporter
  • Försäljning grus med tyngdpunkt i Värmland.

Vi har ca 25 medarbetare med stor erfarenhet av mark och sprängningsarbeten, med kontor i Töcksfors och Branäs och omsätter ca 100Mkr/år

Förväntningar för att lyckas genom att vi arbetar efter vår värdegrund

  • Vi är engagerade och visar det
  • Vi bryr oss om våra medmänniskor
  • Vi planerar och gör rätt från början
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi är raka och uppriktiga

 

Östervallskogs Allteknik är sedan 2011 certifierat som auktoriserat bergsprängarföretag. Som Auktoriserad bergsprängare garanterar Östervallskogs Allteknik kunskapen för att utföra bergsprängning på ett säkert sätt och med hög kvalité.

Auktoriseringen är en kvalitetsstämpel men fortlöpande revison som säkerställer att företaget lever upp till de krav som certifieringen innebär.

Ötervallskogs allteknik
Östervallskogs allteknik kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Östervallskogs Allteknik AB ska vara ett företag som hela tiden arbetar med förbättringar för att för att nå rätt kvalité och på bästa möjliga sätt tillmötesgå kundernas önskemål och förväntningar.

Verksamheten ska bedrivas på ett säkert sätt utifrån gällande lagar och regler och de
krav som ställs på ett Auktoriserat bergsprängarföretag. Medarbetarna ska ha social kompetens och god kunskap om de tjänster vi utför.

Kontinuerlig information och kompetensutveckling av medarbetare samt ett samarbete med kunder, leverantörer och branschförening (BEF) ska föra kvalitetsarbetet framåt.

En god kvalité är samtliga medarbetares gemensamma ansvar.

Östervallskogs Allteknik miljöpolicy

Miljöpolicy

Östervallskogs Allteknik AB ska arbeta för att i möjligaste mån minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. För detta krävs kunskap och engagemang.

Vi ska följa gällande lagar och förordningar, och genom kontinuerlig utbildning och information öka kunskapen hos samtliga medarbetare för att föra miljöarbetet framåt. För detta ska vi även ha en aktiv kommunikation med kunder, leverantörer och branschorganisation.

Största möjliga hänsyn till miljön ska tas i val av metoder, material, tjänster och transporter. Vi ska sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Samtliga medarbetare har ansvar för miljöarbetet.

Östervallskogs Allteknik arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Östervallskogs Alltekniks viktigaste resurs är våra anställda. Därför strävar vi efter att våra arbetsplatsers miljö inte utsätter våra anställda för ohälsa och olycksfall. Vi strävar efter att vår arbetsstyrka ska känna sig uppskattad och motiverad.

Våra anställda ska ha utbildning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Alla i företaget ska följa gällande lagstiftning som rör vår verksamhet och ta gemensamt ansvar för arbetsmiljön.

Vi arbetar för en rak och öppen kontakt mellan arbetsledning och anställda och samarbetar kring arbetsmiljöfrågor. Vi uppmuntrar delaktighet och initiativförmåga och strävar efter att en anställning i Östervallskogs Allteknik ska upplevas som stimulerande och meningsfull.

Vi arbetar för att i möjligaste mån minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. För detta krävs kunskap och engagemang.

Kontakt

Östervallskogs Allteknik AB
Såguddsvägen 3
672 41 Töcksfors

  0573-609 64
  info@oatab.se