Östervallskogs Allteknik är ett explosivt företag med säkerhet i fokus som utför sprängningsarbeten, allt från husgrunder till bergtäkter.

Vi utför även markentreprenader samt grusleveranser från egen produktion och har en varierad maskinpark.Vi har både privatpersoner och företag som kunder och utför såväl små som stora arbeten. Vi är ett auktoriserat Bergsprängarföretag och ansluten till BEF. (Bergsprängnings entreprenörernas Förening)
.
 
.
Östervallskogs Allteknik är ett explosivt företag som utför sprängningsarbeten, allt från husgrunder till bergtäkter.
.
 
.
Vi utför även markentreprenader och grusleveranser från egen produktion.
Titel
 
Titel
Vi har en varierad maskinpark