Välkommen till 
Östervallskogs Allteknik AB


Bergtäkter - Markentreprenader - Bergentreprenader och Transporter/Bergtäkt

Försäljning grus med tyngdpunkt i Värmland.

Vi utför även markentreprenader samt grusleveranser från egen produktion
och har en varierad maskinpark.Vi har både privatpersoner och företag som
kunder och utför såväl små som stora arbeten.

Företaget är ett auktoriserat Bergsprängarföretag och ansluten till BEF.
(Bergsprängnings entreprenörernas Förening)

Kontakt

Östervallskogs Allteknik AB
Såguddsvägen 3
672 41 Töcksfors

  0573-609 64
  info@oatab.se